Tuyến đường này có một đoạn chạy song song với đường Chiến Thắng, đi qua khu tập thể Phát Tín.

Tuyến đường này có một đoạn chạy song song với đường Chiến Thắng, đi qua khu tập thể Phát Tín.

Tuyến đường này có một đoạn chạy song song với đường Chiến Thắng, đi qua khu tập thể Phát Tín.

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tiến tới tự do tài chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600