Văn Quán là phường trung tâm của quận Hà Đông được thành lập ngày 19-5-2008 trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ trước đây, phường có diện tích 139,6ha

Văn Quán là phường trung tâm của quận Hà Đông được thành lập ngày 19-5-2008 trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ trước đây, phường có diện tích 139,6ha

Văn Quán là phường trung tâm của quận Hà Đông được thành lập ngày 19-5-2008 trên cơ sở tách ra từ phường Văn Mỗ trước đây, phường có diện tích 139,6ha

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tiến tới tự do tài chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600