Sơ đồ Vành đai 3,5 đoạn đi qua địa bàn phường Kiến Hưng.

so-do-vanh-gai-3,5-di-qua-phuong-kien-hung

Sơ đồ Vành đai 3,5 đoạn đi qua địa bàn phường Kiến Hưng.

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tự do tài chính và làm giàu chân chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600

0868123500