Đất Phân Lô Cụm Công Nghiệp Đông La – Hoài Đức

THÔNG TIN DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG LA

 • Tổng diện tích: 7.95ha
 • Vị trí: xã Đông La – Hoài Đức – Hà Nôi
 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư tư vấn và xây dung Việt Nam
 • Hình thức sử dung đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
 • Thời hạn thuê đất: Kể từ ngày UBND Tp ký Qđ cho thuê đất đến hết ngày 26/06/2070
 • Nhà điều hành tram xử lý nước thải gần 300m2/ sàn, 2 tang tổng gần 600m2 ( ko kể tum)
 • Bể phòng cháy và tram bơm:
 • Phí quản lý, bảo dưỡng cơ sở hạ tang dự kiến: 12.000đ/m2
 • Phí xử lý nước thải dự kiến: 14.000đ/m3
 • Được miễn thuế đất đến hết tháng 3/2034
 • Sau đó, tiền thuê đất hang năm thu 1 năm bang diện tích thuê nhân với đơn giá thuê đất hàng năm. Tiền thuê đất hang năm được tính từ ngày bên A bàn giao đất cho bên B thể hiện trên Biên Bản bàn giao đất.
 • Đơn giá thuê đất hang năm: thực hiện theo quy định hiện tại và điểu chỉnh trong tương lai của UBND Tp.Hà Nội áp dung cho Cụm CN Đông La.
Cụm công nghiệp Đông La
Cụm công nghiệp Đông La

PHÁP LÝ DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG LA

Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND Tp.Hà Nội phê duyệt  về việc thành lập Cụm CN Đông La.

Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 07/07/2022 của UBNDTP.HN về việc cho Công ty CPĐTTV và xd Việt Nam thuê 79.500m2 đất tại xã Đông la, H.Hoài Đứ để thực hiện dự án Cụm CN Đông La, H.Hoài Đức.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp đông la
Quyết định thành lập cụm công nghiệp đông la
Quyết định 2386 cụm công nghiệp đông la
Quyết định 2386 cụm công nghiệp đông la

PHÂN KHU ĐẤT CÔNG NGHIỆP

-Diện tích trung bình 360m2/ ô

-Số lượng: 100 ô

-Phí dịch vụ: dự kiến 12000đ/m2

-Cụm công nghiệp đa ngành, các ngành nghề chủ yếu: mộc dân dung, sắt thép, vật lieu xây dung, cơ khí chế tạo, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác,…dịch vụ hỗ trợ CCN (cửa hang xăng dầu) và ác ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác phù hợp với Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn TP.HN năm 2030 trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, than thiện với môi trường

-Mật độ xâ dựng: Quy hoạch xây dựng trong cụm công nghiệp đông la là không quá 70%, tầng cao không quá 03 tang chiều cao công trình không quá 13m, được quản lý tổng thể hài hoà về màu sắc, hình thức kiêns trức đảm bảo mỹ quan cho CCN, tuân thủ tang cao, chiều cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 3,0m,; khoảng lùi với ranh giowis các lô đất đảm bảo quy đình về PC, CC. Trường hợp ghép ô đất để xây dung các công trình nhà máy, nhà xưởng sản xuất phù hợp với ngành nghề và dây truyền sản xuất của các đơn vị sản xuất kinh doanh và phải đảm bảo về mật độ, tang cao, khoảng lùi, kiến trúc,..theo quy định

Mặt bằng phân lô cụm công nghiệp đông la

PHÂN KHU ĐẤT DỊCH VỤ

-Số lượng: 68 ô

-Diện tích trung bình: 119m2

-Được xây 5 tang, mật độ 80% ( ô dịch vụ DVCN1 tối đa 3 tang), chiều cao 18,0m, chỉ giới xây dung trùng với chỉ giới đường đỏ, được qản lý tổng thể hài hoà về màu săc, hình thức kiến trúc hiện đại.

Khu đất dịch vụ cụm công nghiệp đông la
Khu đất dịch vụ cụm công nghiệp đông la

PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHÁC

-Nhà điều hành

-Khu chức năng hạ tang kỹ thuật – xây dung bãi trung chuyển chat thải rắn.

-Khu chức năng hạ tang kỹ thuật – xây dung tram xử lý nước thải.

-Bãi đỗ xe

-Cây xăng.

HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÔNG LA

Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (4)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (4)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (5)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (5)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (6)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (6)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (7)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (7)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (8)
Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức (8)
Nhân Hòa

Nhân Hòa

Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600