Từ Bid Residence dễ dàng di chuyển vào trung tâm Thủ đô qua đường Tố Hữu

Từ Bid Residence dễ dàng di chuyển vào trung tâm Thủ đô qua đường Tố Hữu

Từ Bid Residence dễ dàng di chuyển vào trung tâm Thủ đô qua đường Tố Hữu

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600