Người dân không được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp

Người dân không được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp

Người dân không được phép xây nhà ở trên đất nông nghiệp

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600