Đất vườn không được coi là đất phi nông nghiệp

Đất vườn không được coi là đất phi nông nghiệp

Đất vườn không được coi là đất phi nông nghiệp

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600