Thiết Kế Căn Hộ 1 Phòng Ngủ Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây

can-ho-a03-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ A03 – Tháp thiên niên kỷ hà Tây
can-ho-a05-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ A05 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-a05a-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ A05A – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-a11-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ A11 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-a12-1-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ A12-1 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b01-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B01-1 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b03-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B03 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b03-1-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B03-1 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b05a-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B05A – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b06-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B06 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây
can-ho-b10-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn Hộ B10 – Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây

Thông tin chi tiết dự án tháp Thiên Niên Kỷ mời quý khách xem TẠI ĐÂY

☎ CLICK GỌI NGAY: 0911.460.6000967.506.216