Thiết Kế Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây

can-ho-a01-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A01-1 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-h0-a02-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A02-1 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-a06-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A06 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-a07-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A07 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-a08-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A08 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-a09-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ A09 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-a12a-thap-thien-nien-ky
Căn hộ A12A Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b02-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B02 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b02-1-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B02-1 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b03-1-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B03-1 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b05-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B05 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b07-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B07 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b08-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B08 Tháp thiên niên kỷ hà tây
Căn hộ B11 Tháp thiên niên kỷ hà tây
can-ho-b12-thap-thien-nien-ky-ha-tay
Căn hộ B12 Tháp thiên niên kỷ hà tây

Thông tin chi tiết dự án Tháp Thiên Niên Kỷ Hà Tây mời quý khách xem TẠI ĐÂY

☎ HOTLINE TƯ VẤN: 0911.460.6000967.506.216