Chuyện gì đang xảy ra ở dự án Grand Sunlake?

Đầu tháng 7, một số người dân căng băng rôn và bắt đầu cuộc biểu tình ngay trước dự án Grand Sunlake

“Điểm nghẽn” của dự án Grand Sunlake

Dự án Hesco Văn Quán (tên thương mạiGrand Sunlake) được giới thiệu từ tháng 10/2009. Đơn vị tiếp cận nghiên cứu để đầu tư phát triển dự án ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Megastar, việc tiếp cận thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa đơn vị có Quyền sử dụng đất là Công ty Cổ phần Thiết bị Thủy lợi Hesco (Hesco) và Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Megastar (Megastar).

Trong Hợp đồng ký kết có quy định rõ rằng Megastar không được quyền huy động vốn dưới mọi hình thức. Tuy nhiên sau đó Megastar thực hiện huy động vốn khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật về đầu tư. Megastar đã tự ý huy động vốn bằng 2 hình thức:

1. Chuyển nhượng diện tích sàn kinh doanh hình thành trong tương lai thông qua hợp tác kinh doanh với Công ty Hạ Long

2. Chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai thông qua hợp đồng với khách hàng cá nhân. Việc làm này của Megastar không những đã vi phạm Hợp đồng Hợp tác kinh doanh mà còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của Pháp luật.

Đến tháng 12/2009, Công ty Hạ Long tiếp tục thực hiện các giao dịch bán lẻ cho hàng trăm nhà đầu tư cá nhân khác theo hình thức “ưu tiên mua nhà hình thành trong tương lai”. Các khách hàng của Công ty Hạ Long này cho biết, họ tham gia góp vốn có hợp đồng trực tiếp với Công ty Hạ Long và có phiếu thu tiền nhưng cũng có những khoản không có phiếu thu, không ghi trong hợp đồng. Thực hiện hành vi huy động vốn của Công ty Hạ Long không đúng quy định của pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Hạ Long với khách hàng của Công ty Hạ Long.

Song, trên thực tế, cả Megastar và Công ty Hạ Long cũng không phải là Chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, không phải là chủ sở hữu hoặc có quyền lợi liên quan đến quy định cho phép hứa trả, bán, chuyển nhượng căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Hesco Văn Quán cho người khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, cả Megastar và Công ty Hạ Long đều đã sai phạm khi thực hiện huy động vốn.

Vướng mắc chưa dừng lại ở đó khi lãnh đạo của cả 2 doanh nghiệp là MegaStar và Công ty Hạ Long đều vướng vào vòng lao lý. Đến tháng 7/2017, dự án mới chính thức được UBND Hà Nội chấp thuận cho liên danh Công ty Cổ phần Thiết bị thủy lợi Hesco và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam (Công ty Thăng Long) làm Chủ đầu tư (tên thương mại của dự án là Gand Sunlake).

Công ty Hạ Long không phải là chủ đầu tư của dự án Hesco Văn Quán (nay là dự án Grand SunLake) và Công ty Thăng Long (chủ đầu tư của dự án) chỉ tiếp nhận và chịu trách nhiệm đối với nhóm khách hàng cũng như đối tác của Công ty Megastar (Công ty Hạ Long chỉ là một trong những khách hàng của Công ty Megastar).

Mặt khác các cá nhân đã cho Công ty Hạ Long vay tiền như thỏa thuận giữa các cá nhân với Công ty Hạ Long là quyền và nghĩa vụ của hai bên, mặc nhiên không thể hiểu rằng các cá nhân đó là khách hàng của Công ty Thăng Long. Để đảm bảo vấn đề an sinh và trật tự xã hội nên Công ty Thăng Long đã đứng ra làm chủ đầu tư và không chối bỏ trách nhiệm Công ty Megastar đã ký kết với nhóm khách hàng của Megastar nhằm đảm bảo an sinh và trật tự xã hội, mặc dù việc huy động vốn của Megastar có dấu hiệu không đúng quy định của pháp luật. Mọi kế thừa nghĩa vụ của Công ty Thăng Long đối với nhóm khách hàng của Megastar đều phải tuân thủ và đảm bảo theo quy định của pháp luật và không xâm hại quyền lợi của các bên.

“Điểm nghẽn” ở đây là, để tháo gỡ các vướng mắc với Công ty Hạ Long trước đây, khách hàng lại căng băng rôn biểu tình tại chính dự án Grand SunLake, đưa hình ảnh và thông tin bất lợi về dự án trên các diễn đàn mạng xã hội đối với Chủ đầu tư là Công ty Thăng Long, mặc dù Công ty Thăng Long đã nhiều lần làm việc và giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, mặt khác nhóm khách hàng của Công ty Hạ Long vẫn không chịu hiểu và đang có những hành vi không đúng quy định của pháp luật.

Trong tình huống đã kéo dài hơn 10 năm qua, cần xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư đến đâu và khách hàng cần làm gì thay vì các hoạt động biểu tình, căng băng rôn và đưa các thông tin thiếu tính xác thực khắp các diễn đàn như hiện nay.

dự án Grand Sunlake Văn Quán
dự án Grand Sunlake Văn Quán

Làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư

Liên danh Hesco và Công ty Thăng Long là Chủ đầu tư của dự án Grand SunLake theo chấp thuận chính thức của UBND Hà Nội. Dự án cũng đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 với những điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành.

Theo hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự được ký kết giữa Công ty Thăng Long và Megastar vào năm 2015, Công ty Thăng Long “kế thừa toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty BĐS Megastar đã thực hiện liên quan tới dự án; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng đã huy động vốn và đối tác đầu tư đã ký kết hợp đồng với phạm vi nghĩa vụ và đối tượng cụ thể ” (bao gồm cả nghĩa vụ cụ thể với Công ty Hạ Long mà Công ty Hạ Long chỉ là một khách hàng của Công ty Megastar).

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích các bên, thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, Thăng Long đã nghiêm túc phối hợp và báo cáo đầy đủ với các cơ quan thành phố, phường, quận và thanh tra Sở Xây dựng trong tất cả các buổi làm việc trực tiếp và qua văn bản. Công ty Thăng Long luôn luôn mong muốn đảm bảo quyền và lợi ích các bên tốt nhất nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đối với nhóm khách hàng đã đầu tư để mua căn hộ hình thành trong tương lai của Megastar, Thăng Long đã khẩn trương làm việc và thay mặt Megastar trả tiền cho khách hàng không tiếp tục đầu tư.

Còn đối với trường hợp là Công ty Hạ Long, Thăng Long đã nhiều lần gửi thông báo đến đơn vị này để mời làm việc về các vấn đề này nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi tài chính đối với từng khách hàng cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Đồng thời, công ty Thăng Long cũng không được công ty Hạ Long chuyển giao nghĩa vụ với bên thứ 3 kèm các hồ sơ khách hàng đã tham gia góp vốn liên quan đối với Công ty Hạ Long. Do đó, không thể có cơ sở để làm việc và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng, ngoài ra Công ty Hạ Long thực hiện sai các quy định của pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quyền và nghĩa vụ của mình với nhóm khách hàng mà công ty Hạ Long huy động vốn chưa đủ cơ sở pháp luật.

“Mặt khác, chúng tôi đã thông tin đến khách hàng để gửi đầy đủ các chứng từ hợp đồng, phiếu thu hợp lệ trong quá trình ký kết và làm việc với Công ty Hạ Long trước đây. Kính mong Quý khách hàng liên hệ với đại diện pháp luật của Công ty Hạ Long đến Công ty Thăng Long để giải quyết hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Công ty chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp của tất cả các bên liên quan để giải quyết sự việc theo đúng thủ tục và quy định của pháp luật. Vì vậy, các thông tin cho rằng Công ty Thăng Long phản hồi vô trách nhiệm với khách hàng như nhiều nơi đã đăng tải là hoàn toàn không chính xác, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của Công ty”, đại diện Công ty Thăng Long chia sẻ.

Thực tế, cho đến nay, Công ty Thăng Long vẫn đang thực hiện đầy đủ thủ tục và nghĩa vụ chuyển giao nhà đầu tư với Megastar và các bên liên quan; đồng thời cũng rất nỗ lực, thiện chí giải quyết vấn đề của khách hàng, Công ty Thăng Long cũng thấu hiểu sự khó khăn của nhóm khách hàng đã ký kết trực tiếp với Công ty Hạ Long mà nghĩa vụ này là của Công ty Hạ Long phải thực hiện với nhóm khách hàng này. Và những yêu cầu như trên là hoàn toàn thỏa đáng để Công ty Thăng Long tiếp nhận đủ căn cứ, có đủ cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Công ty Thăng Long hiểu rằng nếu các hành vi yêu cầu Công ty Thăng Long trả nhà thì không đảm bảo cơ sở pháp luật vì những khách hàng cá nhân ký kết trực tiếp với Công ty Hạ Long. Mọi hành động của Công ty Thăng Long luôn sẵn sàng giải quyết nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quyền lợi các bên. Hành vi yêu cầu không đúng pháp luật đang có những vi phạm đến hình ảnh cơ quan và tổ chức của Công ty Thăng Long đối với những khách hàng nêu trên.

Cũng lưu ý thêm rằng, Công ty Thăng Long không trực tiếp thực hiện giao dịch với khách hàng, cũng chưa nhận được đầy đủ hồ sơ hợp pháp để đối chiếu từ Công ty Hạ Long và các bên thứ 3 nên các hoạt động treo băng rông, biểu tình, phát tán video và hình ảnh với thông tin hiện hữu là sai lệch, hoàn toàn thiếu căn cứ. Nếu các hoạt động này vẫn còn tiếp diễn gây cản trở đến thi công dự án cũng như ảnh hưởng về uy tín của dự án và chủ đầu tư, Công ty Thăng Long hoàn toàn đủ cơ sở để làm việc với cơ quan chức năng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ đầu tư – đại diện chủ đầu tư Thăng Long cho biết thêm.

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600