Đất Đấu Giá Trong Dự Án Có Được Tách Thửa Không?

Trong quá trình làm tư vấn các dự án đất đấu giá và khu đô thị có nhiều khách hàng có nhu cầu mua đất đấu giá hoặc đất trong khu đô thị rồi muốn tách nhỏ ra để bán nên có thắc mắc câu hỏi trên. Hôm nay mình xin trích dẫn từ luật nhà đất và tổng hợp ý kiến tư vấn của luật sư để giải đáp câu hỏi trên như sau:

Luật sư tư vấn:

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Trong trường hơp tách thửa phải đảm bảo được những điều kiện mà địa phương quy định. theo quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014.

Điều kiện tách thửa được quy định như sau:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+  Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 5,0m (năm mét).

+ Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

– Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 8,0m (tám mét).

– Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét); kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là 10,0m (mười mét).

“2. Không cho phép tách thửa đối với các trường hợp sau:

  1. a) Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. b) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. c) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.”

= > Như vậy chúng ta phải xem chính xác thửa đất của bạn có thuộc các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không thì mới thuộc trường hợp không được tách thửa

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tự do tài chính và làm giàu chân chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600

0868123500