Pháp Lý Khu Đất Đấu Giá 31Ha trâu Quỳ Gia lâm

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm được thực hiện theo Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Công tác đấu giá quyền sử dụng đất của dự án đã được triển khai từ năm 2009; Tổng số thửa đất đã đấu giá là: 282 thửa (trong đó có 128 thửa đất xây dựng nhà vườn và 154 thửa đất xây dựng biệt thự); đã thu nộp ngân sách số tiền là: 939.235.127.414 đồng và đã bàn giao đất cho người trúng đấu giá theo quy định. Hiện nay đã có một số hộ xây dựng nhà ở.

CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ  KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ 31HA TRÂU QUỲ

− Luật đất đai năm 2013.

− Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư hướng dẫn thi hành số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp.

− Thông tư số 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

− Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

− Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

− Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.

− Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

− Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

− Văn bản số 4314/QHKT-P3 ngày 15/10/2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại các ô đất TT1, TT2, TT3, TT6, TT9 trong khu đấu giá QSD đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

− Các văn bản số 397/VP-QHXDGT ngày 20/01/2014; số 4401/VP-QHKT ngày 18/7/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đấu giá Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

− Văn bản số 9083/UBND-TNMT ngày 20/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm và các quận Long Biên, Nam Từ Liêm.

− Văn bản số 6763/STNMT-KHTH ngày 19/11/2014 của Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội về việc cho phép UBND: huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm và quận Long Biên phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức đấu giá theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành phố.

− Bản vẽ mặt bằng phân lô chia thửa đất khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm.

Nguồn gốc liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng đất

VỊ TRÍ KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ 31HA TRÂU QUỲ – GIA LÂM

Vị trí: Khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá

– Phía Bắc giáp đường quy hoạch và ruộng canh tác.

– Phía Nam giáp khu dân cư hiện có của thị trấn Trâu Quỳ.

– Phía Tây giáp khu dân cư thị trấn Trâu Quỳ, khu dân cư của Viện chính sách chiến lược và phát triển nông thôn và khu dân cư Học viện nông nghiệp Việt Nam.

– Phía Đông giáp khu quy hoạch công viên cây xanh, hồ điều hoà (hiện trạng là đất canh tác).

vi-tri-khu-dat-dau-gia-31ha-trau-quy
vị trí khu đấu giá trâu quỳ gia lâm

Tổng diện tích đất của dự án: 318.135 m2.

Trong đó:

+ 16.899 m2 đất để xây dựng nhà ở biệt thự và nhà vườn.

+ 58.905 m2 đất để xây dựng nhà ở thấp tầng.

+ 38.031 m2 đất để xây dựng nhà ở cao tầng.

+ 38.592 m2 đất để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và trường học.

+ 44.407 m2 đất để trồng cây xanh, vườn hoa và sân thể dục thể thao.

+ 121.301 m2 đất để làm đường, vỉa hè và mương thoát nước

Kế Hoạch Sử Dụng Đất Đấu Giá Trâu Quỳ

– Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Giao đất sử dụng ổn định lâu dài.

Thông tin quy hoạch xây dựng hoặc tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ, và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 và 1/500.

Quyết định số 128/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/2000 và 1/500.

Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội, về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá huyện Gia Lâm.

Quyết định số 8430/QĐ-UB ngày 26/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 318.135 m2 đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm; giao cho Ban quản lý dự án huyện Gia Lâm để thực hiện dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất, phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Các văn bản số 397/VP-QHXDGT ngày 20/01/2014; số 4401/VP-QHKT ngày 18/7/2014 của Văn phòng UBND Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đấu giá Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Văn bản số 4314/QHKT-P3 ngày 15/10/2014 của Sở Quy hoạch – kiến trúc về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tại các ô đất TT1, TT2, TT3, TT6, TT9 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

dat-dau-gia-31ha-trau-quy-gia-lam
Phối cảnh khu đấu giá 31ha trâu quỳ gia lâm
Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tự do tài chính và làm giàu chân chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600

0868123500