Chính Phủ quyết định lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội là tổ chức tín dụng thực hiện việc giải quyết những khoản vay để mua, thuê nhà ở xã hội… với mức lãi suất chỉ 4,8%/năm.

Nhà ở xã hội The Vesta áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm
Nhà ở xã hội The Vesta áp dụng mức lãi suất vay ưu đãi 4,8%/năm

Quyết định của Thủ tướng là để thực hiện nội dung quy định tại Nghị định 100 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, với những đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ nhà ở tại Nghị định 100, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi suất ưu đãi là 4,8%/năm (tức 0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất này còn thấp hơn lãi suất 5%/năm được áp dụng với gói 30.000 tỷ đồng triển khai vừa qua.

Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

Theo Nghị định 100, các nhóm đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội bao gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở áp dụng với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Khách hàng quan tâm liên hệ để được tư vấn và gửi thông tin về Nghị định 100 và văn bản hướng dẫn cho Nghị định 100. 

HOTLINE: 0911.460.600 hay 0967.506.216

Nhân Hòa

Nhân Hòa

Bất động sản là một phương tiện giúp bạn tự do tài chính và làm giàu chân chính! Tôi là Mai Hoà. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ ☎ Hotline: 0911 460 600

0868123500